מערכות גילוי אש ועשן

בס"ד
4מערכות גילוי אש ועשן מיועדות לתת התרעה מוקדמת במקרה של שריפה במקום. המערכת בנויה מרכזת וגלאי עשן שונים.
האן ביטחון ותקשורת יתקינו עבורכם גלאי עשן במבנה בפיזור מתאים שיאפשר גילוי מוקדם של תהליך התחלתה של שריפה.
בנוסף יותקנו אמצעי התראה שונים כגון סירנות ואמצעי שידור שיעודם העברת דבר קיום השריפה לידיעת הנוכחים במבנה וכוחות ההצלה. רשות הכיבוי וההצלה דורשת מבעלי מבני ציבור ובתי עסק שונים, הרוצים להוציא ו/או לחדש את רישיון העסק שלהם, להגיש תיק שטח. מטרתם של תקנים אלו, למנוע אירועי שריפה ואש למיניהם במבני הציבור המגוונים. מאחר וכל שנה רשות הכיבוי וההצלה מעדכנת תקנים חדשים בנושא זה, מומלץ לשים לב לעדכונים השונים אשר מתפרסמים על ידה.