חדרי בקרה

בס"ד
חברת האן ביטחון ותקשורת מקימה חדרי בקרה ושליטה חדשניים המאפשרים שליטה במנגנוני בקרת הכניסה, צפייה ושליטה במצלמות האבטחה המותקנות במקום (גם בתוך המבנה וגם מחוצה לו), ויכולת לצפות בהקלטות. בנוסף לכך מתבצע חיבור למוקד גילוי עשן ואש, מוקד כריזה מוקד גילוי פריצה ועוד..