אינטגרציה בין מערכות

בס"ד

int7

מערכות האבטחה השונות עובדות כל אחת באופן עצמאי וממלאות תפקיד יחודי להן, אך בד בבד אמורות לעבוד באינטגרציה אחת עם השניה. חברת האן ביטחון ותקשורת מתמחה בשילוב המערכות השונות בממשק מלא בין המערכות באמצעות תוכנת שו"ב, וחיבור בין מערכות האזעקה, גילוי וכיבוי אש ומערכות הוידאו.